แจ้งข่าวบัณฑิต
Written by Administrator   
Friday, 28 October 2011 06:40

โดยจะแจ้ง วัน  เวลา และสถานที่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งบัณฑิตที่สั่งตัดชุดครุยกับร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์สามารถรับชุดได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2555 

Last Updated on Sunday, 08 July 2012 08:11