ประเมินการสอน 2/2554
Written by Administrator   
Tuesday, 13 March 2012 01:39

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินการสอน หรือ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้  กรุณา "ขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต" 
และเมื่อขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้  สามารถสอบถาม ได้ที่  monrada.s@rmutk.ac.th  และรอ e-mail ตอบกลับ
 

Last Updated on Sunday, 08 July 2012 07:57