ประกาศ ระบบการประเมินการสอน ปีการศึกษา 1/2561 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 07 October 2018 00:00

สามารถประเมินการสอน 1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินการสอน หรือ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้ 
สามารถเข้าไปที่
1.ให้ login เข้า Wifi ของมหาวิทยาลัย
   Username : รหัสนักศึกษาไม่มีขีด
   Password  : รหัสบัตรประชาชนไม่มีขีด
2.เข้าไปที่ "gg.gg/misregis"
3.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
4.Username และ Password จะใช้งานได้ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ : ให้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ในการใช้งาน

Last Updated on Monday, 08 October 2018 04:01