รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 555050900037 นายนฤเบศร์ บุญเกิน การประเมินราคาทรัพย์สิน maxkung_1906@hotmail.com