รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585021100433 นางสาวสิริมา จันทร์ศิริ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ sirimajansiri@outlook.com