รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525040800548 นายชนะ แซ่โง้ว วิศวกรรมเคมี Suwan_Kabin@hotmail.com
2 525040800456 นายวุฒิชัย สิทธิวงค์ วิศวกรรมเคมี
3 50504080255 นายธีระชัย ดวงเกิด วิศวกรรมเคมี atheerachai@hotmail.com