รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 536040300272 นายพงษ์พัฒน์ นาคน้อย วิศวกรรมเครื่องกล pat_commonreal@hotmail.com
2 536040300389 นายสิทธิชัย สายพงษ์พรรณ วิศวกรรมเครื่องกล arikoast_@hotmail.com
3 526040310074 นายเกียรติชัย ผูกเกษร วิศวกรรมเครื่องกล kaittichai_em06@hotmail.com
4 525040300317 นายธนวัต จันทรฉายะ วิศวกรรมเครื่องกล
5 516040310067 นายวิทยา แก้วเรืองฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล
6 525040300184 นายมงคล จันทรประทับ วิศวกรรมเครื่องกล
7 515040300102 นายภานุวัตน์ สระแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล panuwat.srakaew@gmail.com
8 526040310066 นายสุริยฉัตร ภิญโญยง วิศวกรรมเครื่องกล monmme-auto@hotmail.com
9 50604031075 นายชีรชิต สว่างใจ วิศวกรรมเครื่องกล kiki_cheerachid@hotmail.com
10 515040300300 นายกฤษฎา แช่มฟัก วิศวกรรมเครื่องกล golf_me06@hotmail.com
11 526040300257 นายพรเพชร ศรีสงคราม วิศวกรรมเครื่องกล
12 526040310306 นายสุทธิชัย เกตุอุดม วิศวกรรมเครื่องกล kataudom@yahoo.com
13 526040300349 นายณัฐิวุฒิ พุ่มทอง วิศวกรรมเครื่องกล nattiwut_me07@hotmail.co.th
14 50504030151 นายธีรภาพ สัจจะสกุลวงศ์ วิศวกรรมเครื่องกล omak50@hotmail.com