รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะศิลปศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525010100010 นางสาวกัลยรัตน์ ประเสริฐ การท่องเที่ยว p.pakshe.ka@hotmail.com
2 525010100168 นางสาวธนิษฐา ยมแก้ว การท่องเที่ยว bow.bow33@hotmail.com
3 525010100465 นางสาวธนนันท์ อินสองใจ การท่องเที่ยว nunlovepooh@hotmail.com
4 525010100960 นายบัญชา เลิศสมตระกูล การท่องเที่ยว golf_tink_tong@hotmail.com
5 525010100259 นางสาวตัญญุตา เข็มกลัดมุก การท่องเที่ยว
6 525010100689 นางสาวรุจิรัตน์ เลี่ยงอิ้ว การท่องเที่ยว jealous_ft@hotmail.com
7 525010101026 นางสาวอชิรญา พินสว่าง การท่องเที่ยว jujub_doraemon_na@hotmail.com
8 525010100713 นางสาววรรณภักดิ์ กลิ่นจันทร์ การท่องเที่ยว Dafne_ana@hotmail.com
9 525010100051 นางสาวกนกพร กอนเกียน การท่องเที่ยว fooooon_l@hotmail.com
10 525010100705 นางสาวศรีวิมล สุพรรณพงษ์ การท่องเที่ยว phoebe_yui@hotmail.com
11 525010100218 นางสาวชรินทร์ พาโดโน การท่องเที่ยว nok_popgirl@hotmail.com
12 525010100630 นางสาวเพ็ญพิไล วีรสิทธิโชต การท่องเที่ยว weerasittichot@yahoo.com
13 525010100846 นางสาวอารีรัตน์ โรจน์กาญจนรักษ์ การท่องเที่ยว poy_pond59@hotmail.com