รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515061000268 นายวุฒิชัย รอดชื่น ธุรกิจอาหาร golf8332@hotmail.com
2 525061001166 นางสาวนภัสนันท์ กาญจนอรุณโรจน์ ธุรกิจอาหาร bung_za_narak@hotmail.com
3 525061000465 นางสาวเจนจิรา ชมภูบาง ธุรกิจอาหาร alum_aluai@hotmail.com
4 525061000572 นางสาววรันธร ระกำพล ธุรกิจอาหาร gab_673@hotmail.com
5 525061001372 นายเอกรัตน์ ธัญญาวุฒิ ธุรกิจอาหาร cannabis-moshi-@hotmail.com
6 525061000457 นางสาวชุติมา พิณโกศล ธุรกิจอาหาร sweets_eiei@hotmail.com
7 525061000036 นางสาวทิวาพร ประพฤติดี ธุรกิจอาหาร smtue@hotmail.com
8 525061000218 นายศุภโชค เขียวชะอุ่ม ธุรกิจอาหาร mee_pooh_emo@hotmail.com
9 525061001091 นางสาวอนุสรา แก้วเกตุ ธุรกิจอาหาร l0vena_teaw@hotmail.com
10 525061000507 นางสาวกณิการ์ ทองไกรแสน ธุรกิจอาหาร kalipzo_bt@windowslive.com
11 525061000721 นางสาวชัดชนก รัศมีวงศ์โสภา ธุรกิจอาหาร chatchanok_nutoon@hotmail.com
12 525061000135 นางสาวศิริลักษณ์ ฉิมแฉ่ง ธุรกิจอาหาร thegolfza_99@hotmail.com
13 525061000242 นางสาววรัญญา วิไลรัตน์ ธุรกิจอาหาร waranya_tongta@hotmail.com
14 525061000028 นายฉัตรนุพงษ์ หมื่นยา ธุรกิจอาหาร chatnupong@gmail.com
15 525061000374 นางสาวภิริศฐา กัตตเวทีวงศ์ ธุรกิจอาหาร nam_phirittha@hotmail.com