รายชื่อผู้ที่ยังไม่กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ (������������������������)
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อสกุล
1589050300724นางสาวAGITA ZAHRA INSANI
2589050300765นางสาวXIAOJING MA
3579050301046นายWANG SHUNCHENG
4589050300633นายHUAN CHEN