MIS RMUTK
ประเมินการสอน 2/2557
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:02 น.

สามารถประเมินการสอน 2/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินการสอน หรือ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้  กรุณา "ขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต" และเมื่อขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 80 พรรษา ชั้น 6 ฝั่ง R ในเวลาราชการ พร้อมทั้งบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:08 น.
 
สำหรับบัณฑิต ปีการศึกษา 2556
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 01:02 น.

ขอความร่วมมือ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕๖  กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  

โดยบัณฑิตสามารถกรอกข้อมูลมีขั้นตอนการกรอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตดังนี้แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2014 เวลา 02:29 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำหรับบัณฑิต ปีการศึกษา 2555
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2012 เวลา 01:02 น.

ขอความร่วมมือ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา ๒๕๕  กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  

โดยบัณฑิตสามารถกรอกข้อมูลมีขั้นตอนการกรอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตดังนี้


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2013 เวลา 03:10 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเมินการสอน 2/2555
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 01:39 น.

สามารถประเมินการสอน 2/2555 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556
นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินการสอน หรือ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้  กรุณา "ขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต" และเมื่อขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้  สามารถสอบถามพร้อมบอกรหัสนักศึกษา ได้ที่  monrada.s@rmutk.ac.th  และรอ e-mail ตอบกลับ
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 มีนาคม 2013 เวลา 09:24 น.
 
ประเมินการสอน 1/2555
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2012 เวลา 01:39 น.

นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินการสอน หรือ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้  กรุณา "ขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต" 
และเมื่อขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้  สามารถสอบถามพร้อมบอกรหัสนักศึกษา ได้ที่  monrada.s@rmutk.ac.th  และรอ e-mail ตอบกลับ
 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2012 เวลา 04:09 น.
 
สำหรับบัณฑิต ศูนย์ศรีวิกรณ์ ปีการศึกษา 2554
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 09:03 น.

ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ สามารถติดต่อได้ที่ monrada.s@rmutk.ac.th หรือ 02 287 9600 ต่อ 7004

 


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2012 เวลา 09:08 น.
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

จำนวนหน้าทั้งหมด