รายงานผลประเมินการสอน
Written by Administrator   
Tuesday, 21 June 2011 09:22

ขณะนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการสรุปผลผลการประเมินการสอนปีการศึกษาปี 2/2553  ที่มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3.51  โดยสามารถเข้าดูได้ที่เมนู ผลประเมินการสอน

Last Updated on Sunday, 08 July 2012 08:05