ประเมินการสอน 2/2557 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 14 May 2015 03:02

สามารถประเมินการสอน 2/2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
นักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อประเมินการสอน หรือ ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยได้  กรุณา "ขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต" และเมื่อขอเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตแล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 80 พรรษา ชั้น 6 ฝั่ง R ในเวลาราชการ พร้อมทั้งบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมาด้วย
 

Last Updated on Thursday, 14 May 2015 03:08