ประกาศ สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 26 December 2016 01:52


นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สามารถเข้าใช้งานระบบประเมินการสอนได้ดังต่อไปนี้
1.เข้าไปที่ mis.rmutk.ac.th
2.ให้กรอก Username และ Password ในการเข้าใช้งานดังต่อไปนี้
           
    Username : รหัสนักศึกษาไม่มีขีด
    Password  : รหัสบัตรประชาชนไม่มีขีด
3.แล้วคลิกที่ปุ่ม Login สีเขียว
4.แล้วคลิกที่ปุ่ม "ประเมินการสอน"

หมายเหตุ : ถ้าลองแล้วยังใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งปัญหามาที่ "gg.gg/misregis"
กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขให้Last Updated on Monday, 26 December 2016 02:01