ประกาศ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 October 2020 19:35
  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มีความประสงค์กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
  สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่
 “https://jobdd.rmutk.ac.th”

Last Updated on Monday, 05 October 2020 19:43