ประกาศการประเมินผลการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2563 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 30 October 2020 17:59
สามารถประเมินการสอน 1/2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอน โดยมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน ดังนี้ 

ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษาไม่มีขีด
รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชนไม่มีขีด

ขั้นตอนการเข้าใช้งาน คลิกได้ที่นี่


หมายเหตุ : กรณีเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนไม่ได้ สามารถติดต่อได้ที่คุณนวพร กำลังเลิศ
               
               อีเมล : nawaporn.k@mail.rmutk.ac.th
               สำนักงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                             ฝ่ายระบบสารสนเทศ
                             อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
                             ชั้น 6 ห้อง 602R
Last Updated on Monday, 07 June 2021 23:37