คำถามที่พบบ่อย2 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 03 November 2020 10:52

คำถาม:เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คือเบอร์อะไร
ตอบ:02-287-9600 ต่อ 9625
คำถาม:[เฉพาะ http://mis.rmutk.ac.th] ทำไม Login แล้วระบบแจ้งว่า "ไม่พบ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ หรือ ไม่พบบัญชีผู้ใช้นี้ในระบบ"
ตอบ:กรณีที่ 1 นักศึกษาต้องล๊อกอินโดย username เป็นรหัสนักศึกษาที่ไม่มีเครื่องหมาย - เช่น รหัสนักศึกษา 12345678-9 ให้กรอก 123456789 เป็นต้น
:กรณีที่ 2 นักศึกษาเปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ทภายในมหาลัย
:กรณีที่ 3 หากตรวจสอบกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 แล้วพบว่ายังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ติดต่อด้วยตนเองที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึก 80 พรรษา ชั้น 6 ฝั่ง R ในเวลาราชการ
คำถาม:จะขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้อย่างไร
ตอบ:Download คู่มือการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ ที่นี่
คำถาม:จำรหัสผ่านเข้าระบบงานทะเบียนไม่ได้
ตอบ:

สามารถติดต่อคุณวีระยา กลับใจ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ : 02-2879600 ต่อ 9625
สำนักงาน : อาคาร 36 ชั้น 1 ห้องสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คำถาม:ดำเนินการขอจบเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้
ตอบ:การที่จะสามารถขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้นั้นนักศึกษาจะต้องมีสถานะ "สำเร็จการศึกษา"
ซึ่งจะอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย หลังจากที่ดำเนินการขอจบแล้ว จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากดำเนินการขอจบ
โดยนักศึกษาสามารถตรวจรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาได้ ที่นี่
หมายเหตุ*หากไม่พบรายชื่อของนักศึกษาแสดงว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัย
              หรือ สามารถสอบถามกำหนดการและวันเวลาโดยประมาณของวันอนุมัติได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำถาม:[เฉพาะ http://reg.rmutk.ac.th] ทำไม Login แล้วระบบแจ้งว่า "กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่านให้ถูกต้อง"
ตอบ:กรณีที่ 1 ระบุรหัสนักศึกษาไม่ถูกต้อง
:กรณีที่ 2 ระบุรหัสประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง
:กรณีที่ 3 ระบุ Password ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบว่าได้กด Caps Lock ไว้หรือไม่ หรือ ให้ตรวจสอบภาษาว่าเป็นภาษาที่ได้ตั้งไว้หรือไม่
:กรณีที่ 4 ถ้าตรวจสอบกรณีที่ 1,2 และ่ในกรณีที่ 3 แล้วยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
            จะต้องมาดำเนินการสอบถาม Password หรือขอ Password ใหม่ด้วยตนเองที่สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของทางมหาวิทยาลัยฯ
คำถาม:ขั้นตอนการกรอก ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ:ขั้นตอนที่ 1 ให้บัณฑิตเข้าไปที่ "https://jobdd.rmutk.ac.th/login"
:ขั้นตอนที่ 2 กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
:     
:หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 02-287-9600 ต่อ 7046 [ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ ]
:
:Last Updated on Tuesday, 03 November 2020 14:55